Trắc Nghiệm Địa 9 Bài 6

     

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 9 bài bác 6 về Sự trở nên tân tiến nền kinh tế Việt Nam online rất đầy đủ đáp án và lời giải giúp những em tự rèn luyện và củng cố kiến thức và kỹ năng bài học.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa 9 bài 6


Câu 1:

Cho biểu đồ gia dụng sau:

BIỂU ĐỒ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GDP TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2002

*

Nhận định nào sau đây đúng:


A.Giảm tỉ trọng khu vực nghiệp khoanh vùng công nghiệp - xây dựng. Tăng tỉ trọng nông lâm ngư. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến hóa động.B.Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng quanh vùng công nghiệp - xây dựng. Quanh vùng dịch vụ chỉ chiếm tỉ trọng cao mà lại còn biến hóa động.C.Giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. Tăng tỉ trọng khoanh vùng công nghiệp - xây dựng. Quanh vùng nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao dẫu vậy còn phát triển thành động.D.Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp - thi công chiếm tỉ trọng cao tuy thế còn trở nên động.
A.Sự phân hoá giàu nghèo cùng tình trạng vẫn còn đấy các xóm nghèo, vùng nghèo.B.Nhiều nhiều loại tài nguyên sẽ bị khai quật quá mức, môi trường bị ô nhiễm.C.Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và hơi vững chắc.D.Những chưa ổn trong sự cải tiến và phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
A.Tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, bớt tỉ trọng của khoanh vùng công nghiệp - gây ra và khoanh vùng dịch vụ.B.Tăng tỉ trọng của khoanh vùng công nghiệp - xây dựng, sút tỉ trọng của khu vực nông nghiệp và khu vực dịch vụ.C.Tăng tỉ trọng của khoanh vùng dịch vụ, bớt tỉ trọng của quanh vùng công nghiệp - kiến tạo và nông nghiệp.
D.Giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của quanh vùng công nghiệp - phát hành và khu vực dịch vụ.
A.Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cấp tốc và tương đối vững chắc.B.Chênh lệch về kinh tế tài chính giữa những vùng miền còn lớn.C.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tích cực.D.Hội nhập nền ghê tế khu vực và toàn cầu diễn ra nhanh chóng.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Ra Đời Của Công Xã Pari, Cã´Ng X㣠Paris Lã  Gã¬


A.Từ nền kinh tế nhiều yếu tắc sang nền tài chính tập trung nhà nước với tập thể.B.Cả nước có mặt 3 vùng kinh tế phía Bắc, khu vực miền trung và phía Nam.C.Chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành, tổ chức cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.D.Từ nền tài chính chủ yếu ớt là khoanh vùng Nhà nước và đồng đội sang nền kinh tế nhiều thành phần.
A.Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.B.Trong nông nghiệp đã hình thành các vùng chăm canh.C.Kinh tế thành viên được bằng lòng và ngày dần phát triển.D.Công nghiệp là ngành có tốc độ cải tiến và phát triển nhanh nhất.
A.Phía Bắc, miền trung và phía Nam.B.Bắc Bộ, miền trung bộ và phía Nam.C.Bắc Bộ, Trung bộ và nam Bộ.D.Đồng bởi sông Hồng, Duyên Hải cùng Đông nam Bộ.
A.Sự gửi dịch cơ cấu tổ chức GDP của nền khiếp tế.B.Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần tởm tế.C.Sự gửi dịch cơ cấu tổ chức ngành khiếp tế.D.Sự gửi dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ kinh tế.

Xem thêm: Ôn Tập Văn Học Nhân Gian Việt Nam Ngắn Gọn, Soạn Bài Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam


A.Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền trung bộ và phía Nam.B.Chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu tổ chức lãnh thổ.C.Chuyển dịch cơ cấu ngành, si vốn đầu tư chi tiêu nước quanh đó vào nước ta.D.Hình thành các khu trung trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp mới.

*


Toán 9

Lý thuyết Toán 9