TOÁN LỚP 4 TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

     

các em học viên hãy thuộc minhanhstone.com.vn khám phá và làm bài tập về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân nhé. đặc điểm này để giúp đỡ các em giải bài bác tập một cách lập cập và kỹ thuật hơn. Chúng mình cùng phi vào bài học nào!Tương trường đoản cú phép cộng, phép nhân cũng có thể có tính hóa học giao hoán. Hôm nay, hãy thuộc minhanhstone.com.vn tò mò và làm bài tập về toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân nhé.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân

Sau đó các em thử áp dụng đặc thù này để làm một số bài bác tập tự luyện và bài tập Sách giáo khoa nhé!

1. Ví dụ như về đặc thù giao hoán của phép nhân

Các em hãy quan gần kề và so sánh giá trị của biểu thức a x b với b x a trong bảng sau:

*

a x b = b x a

2. Kiến thức và kỹ năng về tính chất giao hoán của phép nhân

Công thức tổng quát của đặc thù giao hoán trong phép nhân

A x B = B x A

Phát biểu về đặc thù giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích không gắng đổi.

*

3. Bài xích tập vận dụng đặc thù giao hoán của phép nhân (Có lý giải giải + đáp án)

3.1. Bài bác tập vận dụng

Bài 1. Viết số phù hợp vào địa điểm trống

a) 152 x 9 = ...... × 152

b) 999 × 9 = ...... × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × .....

d) (12 – 10) × 87 = ..... × 2

Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu: 123 x 45 = 45 x 123

= 5535

a) 6 × 125 = ……………

= ……………

b) 9 × 1937 = ……………

= ……………

c) 6 × 2357 = ……………

= ……………

d) 8 × 3745 = ……………

= ……………

e) 7 × 9896 = ……………

= ……………

Bài 3: Điền vết >

a) 54 x 30 … 30 x 50

b) 12000 x 456 … (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 … ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 … 5678 x 3456

3.2. Gợi ý và đáp án

Bài 1. Áp dụng đặc điểm giao hoán của phép nhân

a) 152 x 9 = 9 × 152

b) 999 × 9 = 9 × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × 39

d) (12 – 10) × 87 = 87 × 2

Bài 2.

Xem thêm: Một Lớp Học Có 45 Học Sinh Trong Một Bài Kiểm Tra, Một Lớp Có 45 Học Sinh

tiến hành bài tập theo chủng loại đề bài bác cho sẵn.

a) 6 × 125 = 123 x 6 = 738

b) 9 × 1937 = 1937 x 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 x 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 x 8 = 29960

e) 7 × 9896 = 9896 x 7 = 69272

Bài 3: Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để so sánh mà không yêu cầu tính công dụng của biểu thức.

a) 54 x 30 > 30 x 50

b) 12000 x 456 > (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100

d) 3456 x 5678 = 5678 x 3456

4. Bài bác tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập tự luyện

Bài 1: Viết số phù hợp vào khu vực trống

a) 45 x 34 = … x 45

b) 150 x 50 = … x (100 + … )

c) … x 78 = … x 30

d) (64 + 36) x 5000 = … x 100

Bài 2: Tính theo mẫu

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30

b) 145 x 70

c) 300 x 450

d) 2000 x 6

e) 4587 x 7

Bài 3: Tìm nhì biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 5 × 2100 b) (10000 + 280) x ( 6 + 1 )

c) 2469 × 8 d) (2000 + 10 + 90) × 5

e) 10280 × 7 g) (5 + 3) × (2000 + 469)

Bài 4: Hình dưới đây có từng nào hình chữ nhật?

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45 x 34 = 34 x 45

b) 150 x 50 = 50 x (100 + 50 )

c) 30 x 78 = 78 x 30

d) (64 + 36) x 5000 = 5000 x 100

Bài 2:

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30 = 30 x 40 = 1200

b) 145 x 70 = 70 x 145 = 10150

c) 300 x 450 = 450 x 300 = 135000

d) 2000 x 6 = 6 x 2000 = 12000

e) 4587 x 7 = 7 x 4587 = 32109

Bài 3: những cặp biểu thức bằng nhau là

a - db - ec - g

Bài 4: Có 9 hình chữ nhật.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân

Bài 1. Viết số tương thích vào ô trống:

*

Đáp án:

*

Bài 2.

Xem thêm: Hcl Trong Benzen Có Dẫn Điện Không Mới Nhất 2022, Dung Dịch Chất Nào Sau Đây Không Dẫn Điện Được

Tính:

a) 1357 ×5 b) 40263 × 7 c) 23109 × 8

7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

Đáp án:

a) 1357 × 5 = 6785 b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971 5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

Bài 3. Tìm nhị biểu thức có giá trị bởi nhau:

a) 4 × 2145 b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6 d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5 g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án:

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

Bài 4. Số?

a) a x … = … x a = a ; b) a x … = … x a = 0

Đáp án:

a) a x 1 = 1 x a = a ; b) a x 0 = 0 x a = 0

Trên đó là nội dung về toán lớp 4tính hóa học giao hoán của phép nhân. minhanhstone.com.vn còn tương đối nhiều nội dung loài kiến thức đặc biệt quan trọng khác giúp các em học xuất sắc toán lớp 4.