Toán 7 tập 2 trang 56

     

Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba tuyến đường (AD,,BD)và(CD) (hình dưới). Biết rằng cha điểm(A,,B,,C) cùng nằm trên một đường thẳng với góc(ACD) là góc tù. Hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất? Hãy giải thích.

kimsa88
cf68