Một nuclêôtit có cấu tạo gồm những thành phần nào

     

Khái niệm nucleotit

Nucleotide (nu-clê-ô-tit) là một trong những hợp hóa chất gồm bao gồm 3 phần chính: một tổ heterocyclic, đội đường, với một hay nhiều nhóm phosphate. Các nucleotide thông dụng nhất là dẫn xuất của purine hoặc pyrimidine, và mặt đường ở dạng pentose (đường đựng 5 cacbon) deoxyribose tốt ribose. Những Nucleotide là monomers của nucleic acids, chúng links với nhau để tạo nên thành nucleic acid.

Bạn đang xem: Một nuclêôtit có cấu tạo gồm những thành phần nào

*

Axit nucleic là gì?

Axít nucleic là một vật dụng hợp hóa học đại phân tử sinh vật, là vật chất tổng phù hợp của vớ cả bề ngoài mạng sống sẽ biết ắt hẳn không được thiếu. Axít nucleic là tên gọi chung của axít deoxyribonucleic (ADN) và axít ribonucleic (ARN). Axít nucleic vị nucleotit phù hợp thành, cơ mà mà mônôme nucleotit bởi đường 5-cacbon, nhóm nơi bắt đầu phốtphát với nhóm nơi bắt đầu bazơ đựng nitơ thích hợp thành. Ví như như đường 5-cácbôn là ribôzơ thì pôlyme sinh ra là ARN; nếu như con đường 5-cacbon là đềôxyribôzơ thì pôlyme ra đời là ADN.

Axít nucleic là đại phân tử sinh đồ dùng trọng yếu tốt nhất (còn lại là axít amin / prôtêin, cácbôhyđrát / hợp chất hữu cơ gồm cacbon và hyđro, lipít / hóa học béo). Số lượng nhiều bọn chúng nó mãi sau ở tất cả sinh vật, có chức năng biên soạn mã, đưa đưa và mô tả thông tin di truyền. Nói cách khác, tin tức di truyền được đưa giao thông qua trình từ axít nucleic. Phân tử ADN có chứa toàn bộ thông tin dt của kiểu như loài sinh vật, là phân tử gai đôi, trong các số ấy đại đa phần là đại phân tử tất cả kết thông số kỹ thuật dạng chuỗi, cũng có một phần ít chỉ ra kết cấu hình dạng vòng, phân tử lượng thường thì rất lớn. ARN đa số là phụ trách dịch mã và diễn tả thông tin di truyền của ADN, là phân tử tua đơn, phân tử lượng phải ít hơn nhiều so với ADN.

Bài tập về trình từ nucleotit


Dạng 1: khẳng định trình từ nuclêôtit bên trên phân tử ADN hoặc ARN.

Cho biết: Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen

Yêu cầu:

+ khẳng định trình trường đoản cú nuclêôtit trên gene (ADN).

+ Hoặc khẳng định trình tự nuclêôtit ARN do gen phiên mã.

Cách giải:

Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch sót lại của ADN (gen):

 Trong phân tử AND, các nucleotit của nhì mạch links với nhau theo lý lẽ bổ sung: A links với T; G link với X .

Xác định trình tự ribonuclêôtit trên ARN:

Trong quy trình phiên mã , ADN là mạch khuôn nhằm tổng hợp buộc phải phân tử ARN các đơn phân của mạch gốc liên kết với các ribonuclêôtit tự do môi trường nội bào theo chế độ bổ sung

A mạch gốc links với rU môi trường

T mạch gốc links với rA môi trường

G mạch gốc link với rX môi trường

X mạch gốc liên kết với rG môi trường

Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch tất cả trình tự nuclêôtit là

. . . A- G - X - T - T - A - G - X - A . . . .

 Xác định trình tự nuclêôtit tương xứng trên mạch bửa sung.

Lời giải:

Theo NTBS các nuclêôtit trên gen link với nhau theo chế độ A links với T, G link với X

Vậy: Mạch bao gồm trình tự: . . . A - G - X - T - T - A - G - X - A . . . .

Mạch bổ sung là: . . . T - A - G - A - A - T - X - G - A . . .

Lưu ý: Trình từ nuclêôtit mARN giống trình từ nuclêôtit của mạch bổ sung cập nhật (thay T bởi U)

Ví dụ 2: Phân tử mARN cất đoạn mạch tất cả trình từ nuclêôtit là

. . . A- G - X - U - A - G - X - A . . . .

 Xác định trình từ nuclêôtit khớp ứng trên gen.

Hướng dẫn giải bài tập

mARN . . . A - G - X - U - U - A - G - X - A . . . .

Xem thêm: Thế Nào Là Lực Ma Sát Trượt, Lực Ma Sát Trượt Có Đặc Điểm Gì

Mạch gốc: . . . T - X - G - A - A - T - X - G - T . . . .

Mạch té sung: . . . A - G - X - T - T - A - G - X - A . . . .

Dạng 2: khẳng định số lượng các loại nucleotit trong phân tử ADN 

Bài 1. Một gen của sinh vật nhân sơ có Guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của gen này có 150 Ađênin cùng 120 Timin.

Xác định con số các nhiều loại nucleotit trong gene ?

Lời giải:

Theo NTBS ta bao gồm :

%G + %A = một nửa => %A = 30%

Theo bài bác ra A1 = T2 = 150; T1= A2 = 120

=> A = T = A1+ A2= 270

Vì Guanin chiếm 20% với Ađênin chỉ chiếm 30 % tổng số nuclêôtit phải ta có

=> G = X = (270 : 30%) x đôi mươi % = 600

Bài 2. Trong tế bào nhân sơ, xét một gen lâu năm 4080 A0, tất cả 560 Ađênin. Mạch đơn thứ nhất của gen gồm 260 Ađênin với 380 Guanin, gen này phiên mã cần môi trường xung quanh nội bào cung ứng 600 Uraxin. 

1. Tính số lượng từng một số loại nuclêôtit trên gen.

2. Tra cứu mạch mã nơi bắt đầu của phân tử ADN

Hướng dẫn giải bài tập

1. Tính con số từng các loại nuclêôtit bên trên gen.

- N = 4080 × 2 : 3,4 = 2400

- A = T = 560 => G = X = (2400 : 2 -560)= 640.

2. Tính số NTBS A1 = T2 = 260

G1 = X2 = 380.

X1 = G2 = Ggen - G1= 640 - 380 = 260.

T1 = A2 = A - A1 = 560 - 260 = 300.

 Do Umtcc = 600 = 300 x 2 => mạch 2 là mạch gốc. 

Dạng 3: Xác định cấu tạo và cấu tạo của ADN và ARN

Xét về kết cấu : 

- trường hợp axit nucleotit tất cả A , T , G , X => phân tử ADN 

- Nếu axit nucleotit gồm A , U , G , X => ARN 

Xét về cấu trúc không gian : 

Lưu ý: Theo NTBS trong phân tử ADN 

 A1 = T2; T1 = A2; G1 = X2; X1 = G2.=> A

 %A +%G = 50%.

 A1 + A2 = T1 + T2 = Agen; G1 + G2 = X1 + X2 = Xgen

- Nếu phân tử ADN mang cấu trúc mạch kép thì tất cả A = T ; G = X 

- Nếu phân tử ADN có cấu tạo mạch đơn thì A không giống T hoặc G khác X 

- Nếu phân tử ARN có cấu trúc mạch đối kháng thì A khác U hoặc G không giống X

- Nếu phân tử ARN mang cấu tạo mạch kép thì tất cả A = U ; G = X

Ví dụ:

Phân tích thành phần hóa học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit A = 20%; G = 35%; T = 20% và con số X = 150.

a. Axit nuclêic này là ADN tốt ARN, cấu trúc mạch đơn hay kép?

b. Tính số links photphodieste giữa các nucleotit trong gen 

c. Tính chiều lâu năm axit nuclêôtit trên.

Xem thêm: Toán Đại 11 Ôn Tập Chương 4, Giải Toán 11 Ôn Tập Chương 4

Lời giải

a. Do trên axit nuclêôtit gồm A, T, G, X => ADN. Do %A ≠%T không tuân theo nguyên tắc bổ sung cập nhật => mạch đơn.