Mẫu gia hạn thẻ bhyt

     
GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên giấy tờ thủ tục Đăng ký đóng, cấp cho thẻ BHYT đối với tín đồ chỉ thâm nhập BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Thu bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày phát hành
Trình tự tiến hành

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

1.

Bạn đang xem: Mẫu gia hạn thẻ bhyt

Đối với những người tham gia

a) tín đồ tham gia lập hồ sơ theo phương tiện tại mục 3.3 (Thành phần hồ nước sơ).

b) Đối với người tham gia được giá cả nhà nước đóng góp BHYT: Nộp hồ nước sơ đã kê khai theo hiện tượng cho ubnd xã. Ngôi trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho ủy ban nhân dân xã. Trường hợp fan tham gia đã hiến phần tử cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH.

c) Đối với những người tham gia được tổ chức BHXH đóng góp BHYT: Nộp hồ sơ cho ủy ban nhân dân xã hoặc mang lại cơ quan tiền BHXH. Đối với những người đang hưởng trợ cung cấp thất nghiệp khi cấp lại, thay đổi thẻ BHYT: nộp hồ nước sơ cho cơ quan tiền BHXH.

d) Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nộp hồ nước sơ cho Đại lý thu hoặc phòng ban BHXH. Đối với học sinh, sinh viên đóng BHYT theo đơn vị trường thì nộp hồ sơ mang lại nhà trường.

đ) Đối cùng với trường thích hợp hoàn trả: người tham gia nộp hồ nước sơ cho Đại lý thu hoặc phòng ban BHXH.

2. Đối với ubnd xã; các đại lý trợ góp xã hội, đại lý nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người dân có công; cửa hàng giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, yêu đương binh cùng xã hội; cửa hàng đại lý thu/ công ty trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH.

a) dấn hồ sơ của bạn tham gia theo chế độ tại mục 3.3 và mục 3.4.

b) Ghi mã số BHXH vào Tờ khai TK1-TS cùng kê khai những mẫu theo lao lý tại mục 3.3.

c) Nộp hồ nước sơ

- ubnd xã nộp hồ nước sơ cho cơ quan liêu lao hễ - yêu đương binh cùng xã hội các đối tượng người sử dụng do bộ Lao động - yêu đương binh và Xã hội cai quản lý. Ban ngành lao động - thương binh và xã hội xác nhận và đưa cơ quan tiền BHXH.

- ủy ban nhân dân xã nộp hồ sơ đến cơ quan lại BHXH các đối tượng còn lại.

- cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, điều chăm sóc thương binh và người dân có công; cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội: nộp hồ nước sơ đến cơ quan BHXH.

- Phòng/Tổ chế độ BHXH: Nộp làm hồ sơ cho phần tử Một cửa.

Bước 2. Đóng tiền.

Xem thêm: Tìm Hiểu: Ngực Con Gái Ở Tuổi Dậy Thì Phát Triển Như Thế Nào

Bước 3. phòng ban BHXH đón nhận hồ sơ và giải quyết và xử lý theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả, gồm: Thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả và tiền hoàn trả.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ

a) bạn tham gia: nộp làm hồ sơ bằng một trong những các bề ngoài sau:

- trải qua dịch vụ bưu chủ yếu công ích;

- Nộp thẳng cho ủy ban nhân dân xã (người tham gia được ngân sách chi tiêu nhà nước đóng góp BHYT; tín đồ tham gia được tổ chức triển khai BHXH đóng góp BHYT);

- Nộp trực tiếp mang lại cơ quan lại BHXH hoặc tại Trung tâm ship hàng HCC các cấp (Người gia nhập được tổ chức triển khai BHXH đóng BHYT; bạn đang hưởng trợ cấp cho thất nghiệp khi cung cấp lại, đổi thẻ BHYT; tín đồ được chi phí nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc thâm nhập BHYT theo hộ gia đình);

- Nộp trực tiếp cho Đại lý thu: bạn được giá cả nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình;

- Nộp trực tiếp cho nhà trường: học sinh, sinh viên.

b) ủy ban nhân dân xã/đại lý thu/nhà trường: nộp hồ sơ cho cơ quan lại BHXH, cố gắng thể:

- thông qua dịch vụ bưu bao gồm công ích;

- Nộp trực tiếp;

- trải qua giao dịch năng lượng điện tử: Lập hồ sơ điện tử bằng phần mềm kê khai của BHXH việt nam hoặc của tổ chức I-VAN; ký kết điện tử trên hồ nước sơ cùng gửi mang lại Cổng thông tin điện tử BHXH nước ta hoặc qua tổ chức triển khai I-VAN.

2. Nộp tiền

a) tín đồ tham gia

- người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được giá cả hỗ trợ một phần mức đóng góp BHYT: nộp tiền mang lại Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ sở BHXH theo phương thức đk hoặc nộp qua bank hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

- học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường

b) ubnd xã/Đại lý thu/nhà trường

Nộp số tiền đã thu của người tham gia đến cơ quan tiền BHXH theo quy định. Trường hợp giao dịch thanh toán điện tử, nộp chi phí đóng trải qua tài khoản ngân hàng.

3. Nhận hiệu quả giải quyết:

a) tín đồ tham gia BHYT hộ mái ấm gia đình nộp làm hồ sơ trực tiếp mang lại cơ quan liêu BHXH nhận tác dụng theo các vẻ ngoài đăng ký.

b) người tham gia nộp hồ sơ cho ubnd xã, Đại lý thu/nhà trường: nhận hiệu quả qua ubnd cấp xã, Đại lý thu/nhà trường.

Thành phần làm hồ sơ

1. Đối với người tham gia

Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp fan tham gia là tín đồ đã hiến bộ phận cơ thể người theo pháp luật của pháp luật: bổ sung cập nhật Giấy ra viện gồm ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

Trường hợp tín đồ tham gia được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn: bổ sung cập nhật Giấy tờ chứng tỏ (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với 1-1 vị; ủy ban nhân dân xã; cửa hàng trợ góp xã hội, các đại lý nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; các đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc thuộc ngành lao động, yêu đương binh và xã hội; đại lý thu/nhà trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH:

- Danh sách tín đồ chỉ thâm nhập BHYT (mẫu D03-TS).

3. Trường hợp hoàn trả tiền vẫn đóng

a) Đối với những người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Phân Tích Những Hình Ảnh So Sánh Trong Bài Tôi Đi Học ", Hình Ảnh So Sánh Trong Bài Tôi Đi Học (4 Mẫu)

- Bản sao xác thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy bệnh tử so với trường đúng theo chết

b) Đối với ủy ban nhân dân xã/đại lý thu/nhà trường:

Trường hợp hoàn lại tiền đóng BHYT cho không ít người dân trong thuộc đối tượng, ubnd xã, đại lý thu/nhà ngôi trường lập danh sách ý kiến đề nghị hoàn trả theo mẫu mã D03-TS.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày cơ quan tiền BHXH nhấn đủ hồ sơ theo quy định:

Không quá 05 ngày; riêng so với người tận hưởng trợ cấp thất nghiệp không thật 02 ngày

Đối tượng thực hiện Người thâm nhập
Lệ giá tiền Không
Tên mẫu đơn, chủng loại tờ khai
kimsa88
cf68