KÍCH THƯỚC TRỨNG KHI RỤNG

     
Chào chuyên gia, em đi soi trứng ngày thứ 20 tính từ bỏ khi có kinh nguyệt là 17mm. Ngày hôm sau đi soi lại thì trứng đã rụng rồi vậy mang lại em hỏi là trúng của em có nhỏ bé quá so vói mức thông thường không và tất cả dễ thụ thai không, cảm ơn
kimsa88
cf68