Công Dụng Của Thuốc Enat 400

     
giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 sút 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( áp dụng cho deals tiếp theo )

*
enat 400 1 K4342
*
enat 400 2 D1212
*
enat 400 3 I3353
*
enat 400 4 T8155
*
enat 400 5 Q6573
*
enat 400 1 Q6814
*
enat 400 4 V8563
*
enat 400 5 B0132
*
enat 400 7 M5834
*
enat 400 8 B0637
*
enat 400 9 P6188
*
enat 400 10a L4538
*
enat 400 11 S7275
*
enat 400 12 A0316
*
enat 400 12a H3053
*
enat 400 13 K4132
*
enat 400 14 U8426