Các Tình Huống Nguy Hiểm

     

• Đâu là những trường hợp nguy hiểm hoàn toàn có thể xảy ra bao quanh em và cho thấy hậu quả cảu đông đảo tình huống nguy nan đó?

• trao đổi cách đối phó với các tình huống nguy nan trên?

• Em hiểu thay nào là tình huống nguy hiểm?

*

Nếu là bàn sinh hoạt cùng lớp cùng với Minh em sẽ làm cái gi để bản thân và các bạn trong lớp không gặp gỡ nguy hiểm tự sự đùa nghịch của Minh?

Em hãy đọc thông tin sau và vấn đáp câu hỏi:

kimsa88
cf68